Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc UBND tỉnh quản lý

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lâm nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Bốn mươi lăm ngày làm việc (Trong thời hạn 10 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ rừng gửi 02 bộ hồ sơ đến tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Chi cục Kiểm lâm.

Bước 2: Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản cho chủ rừng để hoàn thiện.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Chi cục Kiểm lâm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Chi cục Kiểm lâm hoàn thành tổ chức thẩm định hồ sơ đề án trình Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bước 6: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Bước 7: Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức.

 

 

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp, qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình của chủ đầu tư ()Tải về
Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 ()

Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ lưu ở Chi cục Kiểm lâm, 1 bộ lưu ở VP UBND tỉnh)

Ghi chú thành phần hồ sơ: Tờ trình gửi bản scan dấu đỏ nếu nộp trực tuyến

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 16/11/2018
Quyết định số 746/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 26/03/2019

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ