Thẩm định chủ trương đầu tư dự án

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực đầu tư không xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Bộ, ngành, UBND tỉnh báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công để quyết định chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước trước khi phê duyệt đề xuất dự án.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm HCC tỉnh Thừa Thiên Huế

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Tờ trình cơ quan chủ quản của chủ đầu tư. ()
- Báo cáo đầu tư. ()
- Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. ()

Số lượng hồ sơ: 05

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015
Luật số 49/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ