Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định

Thông tin chung

Lĩnh vực:Hoạt động tiền tệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:06 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế (Điện thoại: 0234.3823508)
Thời gian tiếp nhận:Sáng thứ 5 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)(đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh TT Huế)

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và đơn vị thu đổi bao gồm Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước;

+ Bước 2: Các đơn vị nhận và xét các điều kiện theo quy định  thực hiện đổi  cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện được đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp

Yêu cầu thêm

+ Tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại;

+ Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số seri, dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về

Số lượng hồ sơ:

Ghi chú thành phần hồ sơ: Không

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số số 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 02/12/2013

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ