Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Trung tâm hành chính công tỉnh

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình của Sở Nội vụ ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt ()
Đơn đề nghị thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ (Bản chính) ()
+ Nếu là công dân Việt Nam: Có sơ yếu lý lịch và lý lịch tư pháp của các thành viên sáng lập quỹ (nếu là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan đó); + Nếu là tổ chức Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ. (Bản chính) ()
Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền của tổ chức, cá nhân phải có bản sao di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền có công chứng. (Bản sao có chứng thực) ()
Dự thảo (kèm file điện tử) Điều lệ Quỹ (Bản chính) ()
Biên bản thành lập Ban sáng lập quỹ; (Bản chính) ()
Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ; (Bản chính) ()

Số lượng hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ