Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:5 ngày
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ ()
Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong ()
Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong ()
Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau: - Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong; - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong; - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong; - Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong; - Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong; - Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong; - Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có) ()
Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên, đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh, bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ()
Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ()
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt ()

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ