Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ ()
Đơn xin phép thành lập hội ()
Dự thảo điều lệ (bản chính đính kèm file điện tử Điều lệ) ()
Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (tối thiểu 05 người đối với hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh; 03 người đối với hội có phạm vi hoạt động cấp huyện); (Bản chính) 4. Lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội; (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu bản chính) 5. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội (do UBND cấp xã xác nhận); ()
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có). ()
Lý lịch tư pháp và sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội; (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu bản chính) ()
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội (do UBND cấp xã xác nhận); (Bản chính) ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ