Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tin chung

Lĩnh vực:Gia Đình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Văn hóa Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

  - Nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm cấp lại Thẻ cho nhân viên tư vấn.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tư vấn (Mẫu số M9b1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL) ()Tải về
Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ()
02 ảnh cỡ 3 x 4cm ()
Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 02/2007/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 30/07/2008
Nghị định số 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/02/2009
Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 16/03/2010
Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 22/12/2014

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ