Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Thông tin chung

Lĩnh vực:Văn thư - Lưu trữ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp thực hiện:Các sở, ngành, đơn vị liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nội vụ
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

-Bước 1: Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cá nhân đăng ký thường trú;

Bước 2: Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ (Mẫu số 12); quyết định cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.

Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức thực hiện trực tiếp tại Lưu trữ lịch sử tỉnh

 

Yêu cầu thêm

- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp;

- Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên;

- Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; ()Tải về
Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ ()Tải về
Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề; ()
Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ; ()
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; ()
Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng). ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 02/01/2011
Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/01/2013
Thông tư số 09/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 01/10/2014
Thông tư số 02/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 14/07/2020 V/v hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ