Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý tài sản công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc dự toán ngân sách cấp huyện có nhu cầu thuê Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND cấp huyện để Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ra quyết định việc thuê tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.

Ghi chú: UBND cấp huyện giao Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện tham mưu bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự phù hợp của đề nghị thuê tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

 

 

Cách thức thực hiện:

Gửi và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản ()
Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (đối với đơn vị dự toán cấp 3) ()
Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí) ()
Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 21/06/2017
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/12/2017
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 30/03/2018
Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/08/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ