Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Tờ trình hoặc văn bản đề cử, giới thiệu và biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các địa phương, đơn vị, tổ chức (nếu có). ()
- Báo cáo thành tích (có mẫu kèm theo). ()
- Bản photo các quyết định, chứng nhận và các văn bản có liên quan (nếu có). ()
Tờ trình của Sở Nội vụ ()
Dự thảo Văn bản của UBND tỉnh có ký nháy của Sở Nội vụ kèm file điện đử ()

Số lượng hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 04/03/2019

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ