Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Văn hóa thể thao
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Văn hóa và Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ (17 ngày làm việc Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao; 07 ngày làm việc tại UBND tỉnh.)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Văn hóa và Thể thao. ()
Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, sự cần thiết, thời gian, địa điểm, quy mô, nội dung hoạt động lễ hội, dự kiến thành phần số lượng khách mời. ()
Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. ()
Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội. ()
Các tài liệu hoặc văn bản chứng minh về nguồn gốc lễ hội (đối với lễ hội truyền thống). ()
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. ()

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/08/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ