Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc (20 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh; 15 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH.)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị xếp hạng của cơ sở dạy nghề ()
Bảng tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu chứng minh của cơ sở dạy nghề ()Tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. ()
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30/08/2007
Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 27/11/2014
Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2015
Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 24/10/2011

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ