Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nông nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:

Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện:

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT ()
Văn bản đề nghị của chủ rừng ()
Phương án chuyển loại rừng có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ()
Dự thảo Tờ trình gửi Hội đồng nhân dân, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ