Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.38566868)
Thời gian tiếp nhận:
Thời hạn giải quyết:Năm ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Trình tự thực hiện

Buớc 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 3: Khi đến nhận kết quả, tổ chức xuất trình phiếu hẹn.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình của Sở Tài chính ()
Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư ()
Danh mục tài sản mua sắm ()
Quyết định phê duyệt dự án, dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án được duyệt) ()
Văn bản thẩm định giá hàng hóa hoặc báo giá của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau ()
Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm ()
Các tài liệu khác (nếu có) ()
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử ()
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt ()

Số lượng hồ sơ: 02

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ