Chấm dứt tổ hợp tác

Thông tin chung

Lĩnh vực:Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp xã
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã, phường, thị trấn.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Trong (Ngay khi nhận được thông báo chấm dứt của tổ hợp tác)
Phí, lệ phí:Không.
Dịch vụ công:Mức độ 2

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tổ hợp tác chấm dứt hoạt động thì tổ hợp tác phải thông báo đến UBND xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác được cấp giấy chứng thực về việc chấm dứt hoạt động.

+ Bước 2: UBND cấp xã nhận hồ sơ và xoá tên tổ hợp tác trong sổ.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Yêu cầu thêm

Không.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác (theo mẫu) (Bản chính)Tải về
Giấy chứng thực hợp đồng hợp tác đã cấp (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007của chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

+ Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/07/2008 về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007của chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ