Luật số 31/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2009

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:31/2009/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:18/06/2009
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Luật điện ảnh sửa đổi bổ sung ngày 18/6/2009
Văn bản đính kèm: