Luật số 62/2006/QH của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:62/2006/QH
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/06/2006
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Luật Điện ảnh số 62/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
Văn bản đính kèm: