Thông tư số 24/2021/TT-BTC, của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2021 V/v THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CHĂN NUÔI

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:24/2021/TT-BTC,
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:31/03/2021
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CHĂN NUÔI
Văn bản đính kèm: