Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/02/2021 V/v Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:10/2021/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:09/02/2021
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Văn bản đính kèm: