Thông tư số 41/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 16/11/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:41/2015/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:16/11/2015
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Văn bản đính kèm: