Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2007

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:90 /2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:26/10/2007
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách
Văn bản đính kèm: