Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 24/09/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:56/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:24/09/2014
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC, TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC, LẬP ĐỀ ÁN, BÁO CÁO TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
Văn bản đính kèm: