Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/06/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:15/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Ban hành ngày:30/06/2016
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Văn bản đính kèm: