Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 18/11/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:16/2015/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành ngày:18/11/2015
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Văn bản đính kèm: