Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 19/09/2011

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:11/2011/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ban hành ngày:19/09/2011
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh
Văn bản đính kèm: