Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

732 kết quả tìm thấy cho từ khóa "thủ tục"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịMức độ
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnhTiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnhTiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục Tiếp công dânTiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục Xử lý đơn thưTiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnhTiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độLao động thương binh và xã hội
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnGiáo dục và đào tạo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc giaGiáo dục và đào tạo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnhVăn hóa thể thao
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnhVăn hóa thể thao
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)Văn hóa thể thao
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)Văn hóa thể thao
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫuVăn hóa thể thao
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Khoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Khoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)Khoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.Khoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuKhoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuKhoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuKhoa học công nghệ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủNgoại vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủNgoại vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủNgoại vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tíchNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt NamNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chươngNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lạiNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyênNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thụcNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chứcNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mớiNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắcNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đìnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên HuếNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do UBND tỉnh quyết định”Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tuyển dụng công chứcNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thi nâng ngạch công chứcNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục “Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiếnNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyệnNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyệnNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diệnNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnhNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoạiNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuấtNội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ emTư pháp
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônNông nghiệp
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaoTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đấtTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục gia hạn sử dụng đấtTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đấtTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sảnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sảnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Giao khu vực biển (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biểnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thủ tục thu hồi khu vực biểnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)Tài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạchTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
4
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sảnTài nguyên môi trường
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnhXây dựng
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nướcXây dựng
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcXây dựng
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)Lĩnh vực thương mại quốc tế
[Sở Công thương]
3
Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)Lĩnh vực thương mại quốc tế
[Sở Công thương]
3
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamLĩnh vực thương mại quốc tế
[Sở Công thương]
3
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamLĩnh vực thương mại quốc tế
[Sở Công thương]
3
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamLĩnh vực thương mại quốc tế
[Sở Công thương]
3
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phépLĩnh vực thương mại quốc tế
[Sở Công thương]
3
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
[Sở Công thương]
3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệLĩnh vực Thi đua khen thưởng
[Sở Công thương]
3
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phươngLĩnh vực Hoạt động xây dựng
[Sở Công thương]
3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địaĐường thủy nội địa
[Sở Giao thông Vận tải]
3
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địaĐường thủy nội địa
[Sở Giao thông Vận tải]
3
Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sátĐường thủy nội địa
[Sở Giao thông Vận tải]
3
Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịchDu lịch
[Sở Giao thông Vận tải]
4
Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịchDu lịch
[Sở Giao thông Vận tải]
4
Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịchDu lịch
[Sở Giao thông Vận tải]
4
Thủ tục thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư (cấp tỉnh)Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệpLĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnhLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tưLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoàiLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưLĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1956 năm 2021 )
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
3
Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệplĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (51 TTHC)
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
4
(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lựcHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
(Cấp tỉnh) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
(Cấp tỉnh) Thủ tục mua sáng chế, sáng kiếnHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con ngườiHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt NamHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.An toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.An toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếAn toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).An toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượngTiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuTiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh)Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định (cấp tỉnh)Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh)Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc giaTiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩuTiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh)Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
(Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuTiêu chuẩn Đo lường chất lượng
[Sở Khoa học và Công nghệ]
4
Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển raNgười có công
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
3
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủHội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
[Sở Ngoại vụ]
3
Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủHội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
[Sở Ngoại vụ]
3
Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủHội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
[Sở Ngoại vụ]
4
Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủHội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
[Sở Ngoại vụ]
4
Thủ tục thi tuyển công chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục xét tuyển công chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tiếp nhận vào làm công chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thi nâng ngạch công chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thi tuyển Viên chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục xét tuyển viên chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcCông chức, viên chức
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoạiThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuấtThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắcThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đìnhThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”Thi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệThi đua - Khen thưởng
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tíchTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt NamTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chươngTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chứcTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chứcTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CPTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hànhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnhHội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnhHội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹHội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hội tự giải thể (cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp TỉnhHội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnhCông tác thanh niên
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnhCông tác thanh niên
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnhCông tác thanh niên
[Sở Nội vụ]
4
Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc chính trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phươngTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phươngTổ chức, biên chế
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh)Văn thư - Lưu trữ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh)Văn thư - Lưu trữ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh)Văn thư - Lưu trữ
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
[Sở Nội vụ]
3
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục và đào tạo
[Sở Nội vụ]
3
Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
[Sở Nội vụ]
3
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo
[Sở Nội vụ]
3
Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thụcGiáo dục và đào tạo
[Sở Nội vụ]
3
Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phốChính quyền địa phương
[Sở Nội vụ]
3
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãChính quyền địa phương
[Sở Nội vụ]
3
Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thônPhát triển nông thôn
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3
Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngThủy lợi
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
3
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnTài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnTài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)Tài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạchTài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sảnTài nguyên khoáng sản
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh)Tài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh)Tài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêmTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêmTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh)Tài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nướcTài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh)Tài nguyên nước
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Biển, hải đảo
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Biển, hải đảo
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Biển, hải đảo
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)Biển, hải đảo
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh)Biển, hải đảo
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)Biển, hải đảo
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)Biển, hải đảo
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Tách thửa hoặc hợp thửa đấtĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
3
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Đối với tỉnh đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đaiĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (đã có Văn phòng đăng kí đất đai - cấp tỉnh)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)Đất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh)Thông tin lưu trữ
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nướcLĩnh vực nhà ở
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcLĩnh vực nhà ở
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcLĩnh vực nhà ở
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
4
Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngNgười có công
[Sở Thông tin và Truyền thông]
3
Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nướcQuốc tịch
[Sở Tư pháp]
3
Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nướcQuốc tịch
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nướcQuốc tịch
[Sở Tư pháp]
3
Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt NamQuốc tịch
[Sở Tư pháp]
4
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡngNuôi con nuôi
[Sở Tư pháp]
3
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôiNuôi con nuôi
[Sở Tư pháp]
3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnChứng thực
[Sở Tư pháp]
3
Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sưTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luậtTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
3
Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
3
Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lý
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịchHộ tịch
[Sở Tư pháp]
3
Cấp bản sao Trích lục hộ tịchHộ tịch
[Sở Tư pháp]
4
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)Bồi thường nhà nước
[Sở Tư pháp]
4
Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viênĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Cấp lại Thẻ đấu giá viênĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyếnĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sảnĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọngĐấu giá tài sản
[Sở Tư pháp]
3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnhVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rônVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáoVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokeVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trườngVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt NamVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaokeVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trườngVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnhVăn hóa cơ sở
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thaoThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng némThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thaoThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn WushuThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chứcThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chứcThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệpThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhậnThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏngThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải tríThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn GolfThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lôngThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn TaekwondoThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn KarateThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, LặnThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & SnookerThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bànThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bayThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thaoThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn JudoThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và FitnessThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư RồngThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải tríThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anhThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, VovinamThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biểnThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đáThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợtThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn PatinThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn YogaThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thaoThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia Đình
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Gia Đình
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh)Điện ảnh
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lậpDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lậpDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vậtDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vậtDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tíchDi sản văn hóa
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)Nghệ thuật biểu diễn
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)Nghệ thuật biểu diễn
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫuNghệ thuật biểu diễn
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫuNghệ thuật biểu diễn
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụQuản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnhNhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnhNhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thaoXuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phươngXuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dânThi đua – Khen thưởng
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu túThi đua – Khen thưởng
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thểThi đua – Khen thưởng
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thểThi đua – Khen thưởng
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuậtThi đua – Khen thưởng
[Sở Văn hóa Thể thao]
4
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghềQuy hoạch xây dựng, kiến trúc
[Sở Xây dựng]
3
Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên thuộc Nhóm 98.22Hải quan
[Sở Xây dựng]
3
Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèoBảo trợ xã hội
[Sở Xây dựng]
3
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơDược phẩm
[Sở Y tế]
4
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpPhòng, chống tham nhũng
[Thanh tra tỉnh]
3
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpPhòng, chống tham nhũng
[Thanh tra tỉnh]
3
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhPhòng, chống tham nhũng
[Thanh tra tỉnh]
3
Thủ tục thực hiện việc giải trìnhPhòng, chống tham nhũng
[Thanh tra tỉnh]
3
Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quýCông tác dân tộc
[Ban Dân tộc]
3
Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiLữ hành
[Sở Du lịch]
4
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếLữ hành
[Sở Du lịch]
4
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gônĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CPĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CPĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BQL)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tưĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lýĐầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài (BQL)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL)Đầu tư
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
3
Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tƣ sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệpHỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
[Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
4
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyệnĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh)Đất đai
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)Đất đai
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)Đất đai
[Cấp huyện]
4
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhânĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaoĐất đai
[Cấp huyện]
4
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)Đất đai
[Cấp huyện]
4
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)Đất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpĐất đai
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnĐất đai
[Cấp huyện]
3
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyệnĐất đai
[Cấp huyện]
4
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyệnĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy địnhĐất đai
[Cấp huyện]
3
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămĐất đai
[Cấp huyện]
3
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.Đất đai
[Cấp huyện]
4
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)Đất đai
[Cấp huyện]
3
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (đã có Văn phòng đăng kí đất đai - cấp tỉnh)Đất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếĐất đai
[Cấp huyện]
3
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đai
[Cấp huyện]
4
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyệnĐất đai
[Cấp huyện]
4
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầuĐất đai
[Cấp huyện]
3
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóaVăn hoá
[Cấp huyện]
3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng nămVăn hoá
[Cấp huyện]
3
Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóaVăn hoá
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyệnVăn hoá
[Cấp huyện]
4
Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mớiVăn hoá
[Cấp huyện]
3
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)Văn hoá
[Cấp huyện]
4
Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thịVăn hoá
[Cấp huyện]
4
Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thịVăn hoá
[Cấp huyện]
4
Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mớiVăn hoá
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyệnVăn hoá
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mớiChính quyền địa phương
[Cấp huyện]
3
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xãChính quyền địa phương
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáoTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyệnTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyệnTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyệnTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp huyện]
4
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện)Tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyệnTổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thành lập hội cấp huyệnTổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện)Tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)Tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện)Tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)Tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyệnTổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đềThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuấtThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoạiThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đìnhThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Gia đình
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)Gia đình
[Cấp huyện]
4
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcChứng thực
[Cấp huyện]
4
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Chứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sảnChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sảnChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sảnChứng thực
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộcHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
4
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
4
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)Hộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Cấp bản sao Trích lục hộ tịchHộ tịch
[Cấp huyện]
4
Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịchHộ tịch
[Cấp huyện]
3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)Bồi thường nhà nước
[Cấp huyện]
3
Phục hồi danh dự (cấp huyện)Bồi thường nhà nước
[Cấp huyện]
3
Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)Tài nguyên nước
[Cấp huyện]
3
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnhTài nguyên nước
[Cấp huyện]
3
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpPhòng, chống tham nhũng
[Cấp huyện]
3
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhPhòng, chống tham nhũng
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thực hiện việc giải trìnhPhòng, chống tham nhũng
[Cấp huyện]
3
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chứcCông chức, viên chức
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thi nâng ngạch công chứcCông chức, viên chức
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thi tuyển viên chứcCông chức, viên chức
[Cấp huyện]
4
Thủ tục xét tuyển viên chứcCông chức, viên chức
[Cấp huyện]
4
Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chứcCông chức, viên chức
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcCông chức, viên chức
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thi tuyển công chứcCông chức, viên chức
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnTổ chức, biên chế
[Cấp huyện]
4
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnTổ chức, biên chế
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnTổ chức, biên chế
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpTổ chức, biên chế
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpTổ chức, biên chế
[Cấp huyện]
4
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpTổ chức, biên chế
[Cấp huyện]
4
Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOPPhát triển nông thôn
[Cấp huyện]
4
Hỗ trợ sản xuấtPhát triển nông thôn
[Cấp huyện]
4
Đăng ký thành lập hợp tác xãThành lập và hoạt động của Hợp tác xã
[Cấp huyện]
4
Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngNgười có công
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyệnHoạt động xây dựng
[Cấp huyện]
3
Thủ tục "Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập”TTHC liên thông lĩnh vực Người có công
[Cấp huyện]
4
Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTài chính đầu tư
[Cấp huyện]
3
Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTài chính đầu tư
[Cấp huyện]
3
Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quýDân tộc
[Cấp huyện]
3
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡngTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡngTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trungTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trungTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khácTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xãTín ngưỡng, tôn giáo
[Cấp xã]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịThi đua - Khen thưởng
[Cấp xã]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềThi đua - Khen thưởng
[Cấp xã]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đìnhThi đua - Khen thưởng
[Cấp xã]
3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấtThi đua - Khen thưởng
[Cấp xã]
4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnThi đua - Khen thưởng
[Cấp xã]
4
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpGiáo dục và Đào tạo
[Cấp xã]
4
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng nămVăn hóa - Thể thao
[Cấp xã]
3
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóaVăn hóa - Thể thao
[Cấp xã]
3
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xãVăn hóa - Thể thao
[Cấp xã]
4
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồngVăn hóa - Thể thao
[Cấp xã]
3
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồngVăn hóa - Thể thao
[Cấp xã]
3
Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngNgười có công
[Cấp xã]
3
Thủ tục tiếp công dân tại cấp xãKhiếu nại, tố cáo
[Cấp xã]
3
Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)Đất đai
[Cấp xã]
3
Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)Đất đai
[Cấp xã]
4
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcChứng thực
[Cấp xã]
4
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Chứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục chứng thực di chúcChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sảnChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ởChứng thực
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký khai sinhHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký kết hônHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, conHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, conHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký khai tửHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu độngHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu độngHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký khai tử lưu độngHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký giám hộHộ tịch
[Cấp xã]
4
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký lại khai sinhHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký lại kết hônHộ tịch
[Cấp xã]
3
Cấp bản sao Trích lục hộ tịchHộ tịch
[Cấp xã]
4
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiHộ tịch
[Cấp xã]
3
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiHộ tịch
[Cấp xã]
3
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến giáo dục pháp luật
[Cấp xã]
4
Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến giáo dục pháp luật
[Cấp xã]
4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)Bồi thường nhà nước
[Cấp xã]
3
Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhậpPhòng, chống tham nhũng
[Cấp xã]
3
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhPhòng, chống tham nhũng
[Cấp xã]
3
Thủ tục thực hiện việc giải trìnhPhòng, chống tham nhũng
[Cấp xã]
3
Thủ tục công nhận hòa giải viênHòa giải cơ sở
[Cấp xã]
4
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giảiHòa giải cơ sở
[Cấp xã]
4
Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)Hòa giải cơ sở
[Cấp xã]
4
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênHòa giải cơ sở
[Cấp xã]
4
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.Dân quân tự vệ
[Cấp xã]
3
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chếtDân quân tự vệ
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầuNghĩa vụ quân sự
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bịNghĩa vụ quân sự
[Cấp xã]
3
Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sungNghĩa vụ quân sự
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpNghĩa vụ quân sự
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpNghĩa vụ quân sự
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắngNghĩa vụ quân sự
[Cấp xã]
3
Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiếnNghĩa vụ quân sự
[Cấp xã]
3
Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.Bảo hiểm xã hội
[Cấp xã]
3
Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcChính sách
[Cấp xã]
3
Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuấtHoạt động tiền tệ
[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế]
3
Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám địnhHoạt động tiền tệ
[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế huyện A Lưới]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế huyện Nam Đông]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế huyện Phong Điền]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Lộc]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Vang]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế huyện Quảng Điền]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế Thành phố Huế]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Thủy]
3
Thủ tục cấp mã số thuếThuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Trà]
3
THỦ TỤC THAM VẤN TRỊ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (CẤP CỤC)Hải Quan
[Cục Hải quan tỉnh]
3
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE MÔ TÔ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP HỒI HƯƠNGHải Quan
[Cục Hải quan tỉnh]
3
THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA LÀ CHÂN CÔNG TRÌNH HOẶC KHO CỦA CÔNG TRÌNH, NƠI SẢN XUẤTHải Quan
[Cục Hải quan tỉnh]
3
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp tại Văn phòng KBNN tỉnhCác TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
[Kho bạc Nhà nước tỉnh]
3
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp tại KBNN huyện, thị, thành phốCác TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
[Kho bạc Nhà nước tỉnh]
3
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp tại Văn phòng KBNN tỉnhCác TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
[Kho bạc Nhà nước tỉnh]
3
Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại Văn phòng KBNN tỉnhCác TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
[Kho bạc Nhà nước tỉnh]
3
Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại KBNN Huyện, Thị xã, Thành phốCác TTHC tiếp nhận tại Kho bạc nhà nước huyện, thành phố
[Kho bạc Nhà nước tỉnh]
3
Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũBảo hiểm xã hội
[Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh]
3
Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).Lĩnh vực Động viên quân đội
[Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh]
3