Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lao động" - Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Lao động" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký Nội quy lao động2
2Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động2
3Gia hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp2