Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Xuất bản" - Sở Thông tin và Truyền thông (15 thủ tục)

Lĩnh vực "Xuất bản" (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh4
2Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm4
3Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm4
4Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài4
5Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.4
6Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm4
7Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm4
8Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)4
9Cấp lại giấy phép hoạt động in4
10Đăng ký hoạt động cơ sở in4
11Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in4
12Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu4
13Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu4
14Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm4
15Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm4