Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hàng hải" - Sở Giao thông Vận tải (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Hàng hải" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảoMột phần
2Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờMột phần
3Chấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét đường thủy nội địa địa phươngMột phần
4Chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biểnMột phần