Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tổ chức cán bộ" - Sở Y tế (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Tổ chức cán bộ" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ươngToàn trình
2Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhToàn trình