Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" - Sở Giáo dục và Đào tạo (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyênToàn trình
2Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu sốToàn trình
3Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữToàn trình
4Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoàiToàn trình
5Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc KinhToàn trình
6Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dụcToàn trình
7Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc giaToàn trình
8Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc giaToàn trình
9Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại họcToàn trình
10Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc giaToàn trình
11Xét, cấp học bổng chính sáchToàn trình