Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quy hoạch kiến trúc" - Sở Xây dựng (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Quy hoạch kiến trúc" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúcToàn trình
2Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)Toàn trình
3Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghềToàn trình
4Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúcToàn trình
5Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt NamToàn trình
6Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt NamToàn trình