Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Du lịch" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Du lịch" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh4
2Công nhận khu du lịch cấp tỉnh4
3Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-194