Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phươngMột phần