Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Đấu thầu (Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thuộc dự án UBND tỉnh là chủ đầu tư)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Đấu thầu (Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thuộc dự án UBND tỉnh là chủ đầu tư)" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầuMột phần
2Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tưMột phần