Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lý lịch tư pháp" - Sở Tư pháp (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Lý lịch tư pháp" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam4
2Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)4
3Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)4