Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đất đai" - Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Đất đai" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thu hồi đất2
2Giao đất2
3Cho thuê đất2
4Thẩm định nhu cầu sử dụng đất2