Đăng ký Kinh doanh Hợp tác xã (HTX)

Lĩnh vực:Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05
Phí, lệ phí:

100.000 đồng/1 giấy

 

1. Đối với Hợp tác xã:

- Bước 1: Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định;

- Bước 2: Người đại diện HTX đến nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

- Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người đại diện HTX đến nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: HTX hoặc người đại diện HTX nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn HTX bổ sung thêm.

     Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn.

HTX có thể gửi hồ sơ qua email, nhưng phải nộp bản chính thức khi đến nhận Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đăng ký kinh doanh HTX (theo mẫu quy định). (Bản chính)
Điều lệ hợp tác xã (Bản chính)
Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát HTX hoặc dang sách HTX thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp HTX. (Bản chính)
Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập HTX. (Bản chính)
Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề. (Bản sao)
Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 01

- Tên HTX phù hợp với quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX.

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.

 - Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Luật số 18/2003/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2003

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Đăng ký Kinh doanh Hợp tác xã (HTX)
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực