Thủ tục đăng ký Nội quy lao động

Lĩnh vực:Quản lý Doanh nghiệp và Lao động
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:3
Phí, lệ phí:Không

 

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động:

Bước 1. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục dưới đây, trong đó có việc thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và chứng thực các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp;

Bước 2. Đại diện theo pháp luật lao động của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

Bước 3. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, đồng thời trả lại hồ sơ;

Bước 2. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận trao cho người nộp;

Bước 3. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả giải quyết hồ sơ cho đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động, đồng thời thu hồi giấy biên nhận.

Cách thức thực hiện: Đại diện doanh nghiệp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Tên hồ sơMẫu tải về
Công văn đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp - Theo mẫu (Bản chính)
Quyết định ban hành nội quy lao động của Giám đốc doanh nghiệp- Theo mẫu (Bản chính)
Bản nội quy lao động của doanh nghiệp (Bản chính)
Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Không
Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thủ tục đăng ký Nội quy lao động
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: