Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến khen thưởng

Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:30 (hoặc 45 ngày đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn)
Phí, lệ phí:Không

 

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Cá nhân, tổ chức nộp đơn và các hồ sơ, tài liệu có liên quan tại UBND cấp huyện.

2. Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

- Bước 1: UBND cấp huyện tiếp nhận đơn, vào sổ theo dõi và xử lý đơn thư.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đơn, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản thông báo việc thụ lý cho người gửi đơn và giao Phòng Nội vụ thành lập Tổ kiểm tra, xác minh vụ việc.

- Bước 3: Tổ kiểm tra, xác minh tiến hành thẩm tra; tổ chức phiên gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện.

  - Bước 4: Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kết luận về nội dung tố cáo.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại UBND hoặc Phòng Nội vụ cấp huyện

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến khen thưởng (Bản chính)
Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến khen thưởng
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: