Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực:Tổ chức phi chính phủ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:30
Phí, lệ phí:Không

 

1. Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu này.

- Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện.

- Bước 3: Sau 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, tổ chức hoặc cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Nội vụ.

2. Đối với cơ quan thực hiện TTHC:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

        Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, lấy ý kiến của các Phòng, ban liên quan và tham mưu trình UBND cấp huyện quyết định.

  - Bước 3: Phòng Nội vụ trao Quyết định phê duyệt điều lệ hội cho tổ chức hoặc cá nhân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện.

Tên hồ sơMẫu tải về
Công van Báo cáo kết quả Đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội; (Bản chính)
Điều lệ hội đã được thông qua Đại hội của hội; (Bản chính)
Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra, biên bản thông qua Điều lệ hội; (Bản chính)
Nghị quyết Đại hội của hội; (Bản chính)
Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu hội; (Bản chính)
Chương trình hoạt động của hội. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: