Phê duyệt cho vay đối với Ban Quản lý dự án xã Dự án "nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô" (Dự án Uniliver)

Lĩnh vực:Hoạt động tín dụng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
Nơi tiếp nhận:Số 49 đường Nguyễn Huệ -Thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Giải quyết sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định
Phí, lệ phí:Không

 

- Bước 1:

+ Ban quản lý dự án được thành lập theo qui định, có hồ sơ (biên bản) thành lập, có xác nhận của UBND cấp xã;

+ Ban quản lý dự án xã tiếp nhận và phê duyệt Hồ sơ xin vay của người vay  trên Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn (mẫu số 01/TD)

+ Ban quản lý dự án lập Sao kê Hợp đồng tín dụng thành viên dự án Unilever (mẫu số 03/TD-UNI),

- Bước 2: Ban quản lý dự án làm Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho Ban quản lý dự án (01B/TD-UNI) gửi ngân hàng kèm theo sao kê mẫu 03/TD-UNI.

- Bước 3: NHCSXH cấp huyện nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành xem xét, phê duyệt cho vay.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn

Tên hồ sơMẫu tải về
+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng Dùng cho Ban quản lý dự án (01B/TD-UNI) (Bản chính)
+ Sao kê Hợp đồng tín dụng thành viên dự án Unilever (mẫu số 03/TD-UNI) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

- Ban quản lý dự án được thành lập theo qui định, có hồ sơ (biên bản) thành lập, có xác nhận của UBND cấp xã;

- Ban quản lý dự án thực hiện ghi chép, hạch toán đầy đủ hệ thống sổ sách theo qui định của dự án;

           - Đã phê duyệt cho vay đối với thành viên và lập Sao kê hợp đồng tín dụng có danh sách từng thành viên gửi NHCSXH
Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Phê duyệt cho vay đối với Ban Quản lý dự án xã Dự án "nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô" (Dự án Uniliver)
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: