Thu hồi đất

Lĩnh vực:Đất đai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:20 (kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí:Phí thẩm định hồ sơ thuê đất. Mức thu phí: 850.000đ.

 

1. Đối với tổ chức xin thu hồi đất, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin thẩm định nhu cầu sử dụng đất (trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất được qui định theo qui trình QT.XD.01 ban hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000).

Bước 2: Tập hợp đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp tại bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, địa chỉ số 15 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Bước 3: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người đại diện tổ chức xin thu hồi đất đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định thu hồi đất cho tổ chức xin thu hồi đất trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Tên hồ sơMẫu tải về
Các văn bản và tài liệu khác có liên quan (nếu có) (Bản chính)
Tờ trình xin thu hồi đất của Chủ đầu tư (Bản gốc)
Bản đồ địa chính khu đất (7 bản) (Bản gốc)
Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thương, giải phóng mặt bằng, tái định cư (bản sao công chứng). (Bản sao)
Bảng tổng hợp diện tích; hồ sơ kỹ thuật thửa đất; biên bản cắm mốc ranh giới khu đất; biên bản xác định ranh giới khu đất; đĩa CD file bản đồ địa chính (Bản gốc)

Số lượng hồ sơ: 02

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thu hồi đất
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực