Quy trình xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

Lĩnh vực:Cấp thẻ đi lại của doanh nhân (APEC)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:10 (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (2 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc). Trong đó, 07 ngày tại Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; 03 ngày tại UBND tỉnh.)
Phí, lệ phí:

 

a. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định

- Bước 2: Cá nhân hoặc đại diện đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô, địa chỉ: số 15A đường Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bước 3: Sau 10 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô.

b. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra quy cách và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Cán bộ xử lý hồ sơ thẩm tra nội dung hồ sơ và lấy thông tin từ các sở, ban, ngành có liên quan về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp có doanh nhân đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC đang làm việc. Trong trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và có văn bản trả lời lý do không được xem xét cấp Thẻ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để xét cấp thẻ, tổng hợp văn bản trình UBND tỉnh ra Quyết cho phép sử dụng thẻ ABTC.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định cho phép sử dụng thẻ ABTC trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị do thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu (Theo mẫu)
Các loại hợp đồng kinh tế hoặc dự án đầu tư hợp tác với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC. Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo (Bản chính)
Hộ chiếu cá nhân, giấy CMND; quyết định bổ nhiệm chức vụ, quyết định thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 02

Ghi chú thành phần hồ sơ:

+ Doanh nhân mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

+ Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo quyết định số 993/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 25/4/2008 có nhu cầu hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ  với các đối tác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia chương trình thẻ ABTC được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể;

+ Doanh nhân Việt Nam không thuộc diện cấm xuất nhập cảnh;

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Quy trình xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: