Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Lĩnh vực:Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Thanh tra tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập.
Nơi tiếp nhận:Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế - 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3810970)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: (Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.)
Phí, lệ phí:

Không có

 

- Bước 1: Hình thức công khai

  + Đối với phương thức kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai hàng năm: Có 02 hình thức để các cơ quan, đơn vị lựa chọn: công khai tại cuộc họp hoặc công khai theo hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan.

  + Đối với phương thức kê khai phục vụ công tác cán bộ: công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

 - Bước 2: Công khai Bản kê khai

 + Đối với phương thức kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai hàng năm: Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Thanh tra tỉnh thì phải tiến hành công khai Bản kê khai.

  + Đối với phương thức kê khai phục vụ công tác cán bộ: công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. 

 - Bước 3: Kết thúc việc công khai Bản kê khai

  Lập biên bản thực hiện việc công khai có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Cách thức thực hiện:

 

a. Công khai Bản kê khai bằng hình thức niêm yết

- Bản kê khai được niêm yết trong điều kiện cơ quan, tổ chức, đơn vị có địa điểm niêm yết đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai; thời gian niêm yết Bản kê khai là 15 ngày.

- Địa điểm niêm yết: tại trụ sở nơi người có nghĩa vụ kê khai làm việc.

- Việc niêm yết Bản kê khai phải lập thành biên bản (biên bản công khai và biên bản kết thúc việc công khai), trong đó ghi rõ các Bản kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ chức Công đoàn.

b. Công khai Bản kê khai tại cuộc họp

 - Bản kê khai của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được công bố tại cuộc họp gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân.

 - Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện được công khai tại cuộc họp gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

 - Bản kê khai của những người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước được công khai tại cuộc họp gồm Ủy viên Hội đồng thành viên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các tổng công ty, công ty trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, Trưởng các đoàn thể trong tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

 - Bản kê khai của người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được công khai tại cuộc họp toàn thể đơn vị.

 Cuộc họp công khai Bản kê khai phải đảm bảo có mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập. Người chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công người đọc các Bản kê khai hoặc từng người đọc Bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có); có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đại diện tổ chức Công đoàn cơ quan.

Tên hồ sơMẫu tải về
Thông báo công khai Bản kê khai (nếu có) (Bản chính)
Danh sách và các bản kê khai (Bản chính)
Biên bản công khai Bản kê khai; nếu là hình thức công khai niêm yết thì có Biên bản kết thúc công khai Bản kê khai (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

a. Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

 b. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

 c. Bản kê khai của người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo quản lý.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: