Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

Lĩnh vực:Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. - Cơ quan hoặc được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3834676)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc (30 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ))
Phí, lệ phí:

Phí thẩm định

a) Mức thu phí cụ thể:

STT

Tổng vốn đầu tư                                (tỷ đồng)

Mức thu phí đối với các dự án (đồng)

Trường hợp 1

Trường hợp 2

1

Dự án có vốn đầu tư ≤ 50

7.700.000

5.600.000

2

Dự án có vốn đầu tư > 50 đến ≤ 100

9.500.000

7.200.000

4

Dự án có vốn đầu tư > 100 đến ≤ 200

14.200.000

10.800.000

5

Dự án có vốn đầu tư > 200 đến ≤ 500

16.100.000

12.200.000

6

Dự án có vốn đầu tư > 500

19.000.000

14.400.000

Trường hợp 1: Áp dụng khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt

Trường hợp 2: Áp dụng khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt

b) Trường hợp thẩm định lại phương án cải tạo phục hồi môi trườngcó mức thu bằng 50% mức thu phí tại biểu trên.

Lệ phí: mức thu bằng 10% phí thẩm định, nguồn thu trích từ phí thẩm định, đơn vị nộp: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả BQL KKT,CN tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh.

- Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

  Cơ quan thường trực thẩm định thuộc BQL KKT,CN xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

- Bước 3: Thẩm định phương án

+ Thẩm định hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường thông qua Hội đồng thẩm định do BQL KKT,CN thành lập. Cơ quan thường trực thẩm định dự thảo Quyết định thành lập hội đồng thẩm định và trình Lãnh đạo Ban Quản lý xem xét quyết định.

+ Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của và phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Tổ chức họp hội đồng thẩm định.

+ Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến, cơ quan thường trực thẩm định có trách nhiệm tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Cơ quan thường trực thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trình Ban Quản lý hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường do chủ dự án gửi đến. BQL ban hành quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả: BQL KKT,CN chuyển kết quả (quyết định phê duyệt và báo cáo phương án cải tạo, phục hồi môi trường) đến tổ chức, cá nhân qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án và quỹ bảo vệ môi trường nơi tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Qua đường bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu Quy định tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT (Bản chính)
Thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT (Bản chính)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 1

Ghi chú thành phần hồ sơ: Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng thuyết minh phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: