Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần

Lĩnh vực:Quản lý vốn ủy thác
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
Nơi tiếp nhận:02 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí, lệ phí:không

 

1.Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận hồ sơ bổ sung do chủ đầu tư gửi đến.

 2. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển thẩm định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.

3. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh tính toán lại mức hỗ trợ sau đầu tư cho dự án (nếu tổ chức tín dụng điều chỉnh hợp đồng tín dụng) và dự thảo nội dung Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.

 4. Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển có văn bản gửi chủ đầu tư về việc mời chủ đầu tư đến thoả thuận, thống nhất nội dung và ký Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.

5. Ký kết hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh.      

 

Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT;
2. Thông qua hệ thống bưu chính.

Tên hồ sơMẫu tải về
Quyết định giao công ty (Bản chính hoặc bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (Bản chính hoặc bản sao)
Quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao)
Văn bản kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ còn lại của chủ đầu tư mới với tổ chức tín dụng hoặc hợp đồng tín dụng điều chỉnh bên vay từ chủ đầu tư cũ sang chủ đầu tư mới; (Bản chính hoặc bản sao)
Biên bản bàn giao tài sản; (Bản chính hoặc bản sao)
Tài liệu liên quan khác (nếu có). (Bản chính hoặc bản sao)
Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ:

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư điều chỉnh\Chủ đầu tư (doanh nghiệp nhà nước) giao công ty theo qui định của chính phủ: chuyển sở hữu công ty cho tập thể người lao động. Tập thể người lao động thành lập công ty cổ phần
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: