Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành không theo hợp đồng

Lĩnh vực:Quản lý vốn ủy thác
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
Nơi tiếp nhận:02 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp pháp hợp lệ
Phí, lệ phí:không

 

1. Tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi:  

Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ về tính đầy đủ, tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 02 ngày làm việc, cán bộ tín dụng yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung hoàn chỉnh.

2. Xác nhận kiểm soát chi:

Căn cứ hồ sơ chứng từ do Chủ đầu tư cung cấp, Chi nhánh NHPT thực hiện xác nhận giá trị khối lượng công việc đủ điều kiện thanh toán theo qui định hiện hành.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Tên hồ sơMẫu tải về
Hiệp định tín dụng hoặc các văn bản cam kết được ký giữa Việt Nam với nhà tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến dự án (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) (Bản chính hoặc bản sao)
Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính và giải ngân của dự án (nếu có) (Bản chính hoặc bản sao)
Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao)
Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt); (Bản chính hoặc bản sao)
Thư không phản đối của nhà tài trợ (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao)
Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có); (Bản chính hoặc bản sao)
Kế hoạch tài chính năm (Bản chính)
Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Bản chính hoặc bản sao)
Chứng từ chuyển tiền (uỷ nhiệm chi...); (Bản chính)
Các hồ sơ tài liệu làm rõ nội dung thanh toán: danh sách tiền lương, hợp đồng lao động ... (Bản chính hoặc bản sao)
Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư) và các tài liệu kèm theo hợp đồng trừ các bản vẽ, các tài liệu có yếu tố kỹ thuật; (Bản chính hoặc bản sao)
Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng; (Bản chính hoặc bản sao)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Kiểm soát chi\Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành không theo hợp đồng
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: