Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

Lĩnh vực:Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:3 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 50.000đ

 

1. Đối với tổ chức, cá nhân

-Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật nhưng bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề nộp các thủ tục, hồ sơ cho Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp (Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

- Sau 3 ngày làm việc, cá nhân đến tại Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để đóng lệ phí và nhận Chứng chỉ.

2. Đối với Chi cục:

- Bước 1: Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: tiếp nhận, lập phiếu theo dõi, giải quyết hồ sơ và chuyển cho Trưởng Phòng chuyên môn phụ trách giải quyết thủ tục.

- Bước 2: Trưởng Phòng chuyên môn phân công cán bộ kiểm tra, thẩm định hồ sơ.  

- Bước 3: Cán bộ được phân công kiểm tra, xem xét và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập danh sách đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, in chứng chỉ hành nghề trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả. Trong trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt kết quả

- Bước 5: Cán bộ xem xét và thụ lý hồ sơ chuyển kết quả cho Văn thư Chi cục phát hành kết quả.

- Bước 6: Văn thư Chi cục chuyển Bộ phận Một cửa hoàn trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

Bộ phận Một cửa - Phòng Hành chính, Tổng hợp - Chi cục Chăn nuôi và Thú y, số 62 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế.

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y
Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (trừ trường hợp bị mất)
02 ảnh 4x6

Số lượng hồ sơ: 01

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcMức độ
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y4
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại3
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản)3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận3
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh4
Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn4
Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y4
Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y4
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh3