Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực:Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần.
Thời hạn giải quyết:10 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

Không có.

 

- Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

- Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra công trình;

- Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này;

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Tên hồ sơMẫu tải về
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng quy định tại Mẫu của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 (Bản chính)
Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền (nếu có) (Bản chính)
Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng (Bản sao)
Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ đính kèm) (Bản chính)
Chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa (nếu có) (Bản chính)
Các kết quả quan trắc, đo đạt, thị nghiệm trong quá trình thi công (nếu có) (Bản sao)
Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn trong quá trình thi công (Bản sao)
Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng (Bản sao)
Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: An toàn phòng cháy, chữa cháy; An toàn lao động; An toàn môi trường; Di dân tái định cư; Cho phép đấu nối với hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan (Bản chính)
Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có); (Bản chính)
Biên bản kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 01

Không có

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: